หน้าแรก นโยบายและแผน บุคคลากร บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

 

สินค้า ผลิตภัณฑ์เด่น

Story สินค้า/ผลิตภํณฑ์ อำเภอท่าคันโท

แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

 


นางสาวศิริรัตน์ ไสยประกาศ
เกษตรอำเภอท่าคันโท

โทร. 098-1026016

ติดต่อ :โทร.043-019306, E-mail : thakhantho@doae.go.th
ที่อยู่ : ถนนเจริญประสงค์ ม.1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190